Narodziny dziecka to przede wszystkim radość, ale i wydatki. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie w grudniu ub.r., rodzice nie- co mniej odczują obciążenie finansowe związane z powiększeniem się rodziny. Warto zatem wiedzieć, co nam się należy.

Dłuższy urlop macierzyński

Obecnie urlop macierzyński został wydłużony przy pierwszym dziecku z szesnastu do 18 tygodni. Na drugie i każde następne należy ci się 20 tygodni. Jeśli natomiast urodzisz bliźnięta, trojaczki itd., będziesz mogła przebywać z nimi na urlopie macierzyńskim aż 28 tygodni. Co najmniej dwa tygodnie z tego urlopu możesz wziąć przed porodem. Po wykorzystaniu czternastu tygodni urlopu macierzyńskiego resztę może wziąć pracujący tata maluszka. W czasie trwania urlopu macierzyńskiego będziesz otrzymywać zasiłek wynoszący sto procent twojego przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich dwunastu miesięcy.

Becikowe dla wszystkich

Jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł należy ci się bez względu na dochody. Musisz tylko w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka udać się do urzędu gminy w miejscu swojego zameldowania i wypełnić wniosek (odpowiedni formularz dostępny na miejscu). Weź ze sobą do urzędu: wakt urodzenia dziecka wdowód osobisty wpisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało pobrane wcześniej becikowe (np. przez drugiego z rodziców).

Podwójne becikowe

Jeżeli dochody w twojej rodzinie nie przekraczają 504 zł na osobę (lub 583 zł, gdy masz niepełnosprawne dziecko), wystąp o zasiłek rodzinny. Kiedy uzyskasz do niego prawo, będziesz mogła zgłosić się po dodatkowy zasiłek (również 1000 zł) z tytułu urodzenia dziecka. Dostaniesz go oczywiście niezależnie od przysugującego wszystkim zwykłego becikowego.

Ulga podatkowa

W 2007 roku zapłacisz również mniejszy niż dotychczas podatek. Przysługuje bowiem nowa ulga pozwalająca na odliczenie 120 zł na każde dziecko.

Oprac. na podst. "Pani Domu"