Palenie wśród kobiet
W 1974 r. odsetek codziennie palących kobiet w wieku prokreacyjnym (15-49 lat) wynosił 21,5%. W latach 1985-1988 wzrósł do 33,9%, w okresie 1995-1999 obniżył się do 30,2%. Najnowsze dane wskazują na zahamowanie trendu spadkowego na poziomie 30,4%.

Palenie wśród Polek jest wyraźnie powiązane z poziomem ich wykształcenia. Szacuje się, że tylko 11% palaczek skończyło studia. Aż 40 % wszystkich palących kobiet ma wykształcenie podstawowe.

Papierosy a zdrowie dziecka
Noworodki, których matki paliły w czasie ciąży, rodzą się zazwyczaj 200-400 gramów lżejsze w porównaniu z dziećmi, które nie były narażone na działanie dymu tytoniowego. Są o wiele słabsze, gorzej przystosowane do dorosłego życia. Przez to, że w łonie matki były narażone na działanie setek niszczących substancji zawartych w papierosach, mają zmniejszoną odporność fizyczną. Najczęściej grozi im astma, schorzenia układu oddechowego i zapalenia ucha środkowego.

Dzieci zmuszone do przebywania w pomieszczeniach, gdzie znajduje się dym tytoniowy, stają się automatycznie biernymi palaczami. Odsetek takich dzieci w Polsce stanowi aż 60%. Największe niebezpieczeństwo grozi tym maluchom, które od poczęcia do czwartego roku życia wdychają szkodliwe substancje zawarte w papierosach.

Wymuszone wdychanie dymu tytoniowego może prowadzić do łzawienia oczu, alergii, kaszlu i napadów astmy oskrzelowej. Papierosy są również źródłem substancji uczuleniowych w naszym otoczeniu. Badania naukowe wskazują także na przyczynowy związek biernego palenia z zawałem serca.


Oprac. na podstawie raportu "Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006" przygotowanego przez ONZ we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka i Ministerstwem Zdrowia