Odpowiadając na 20 zadań, trzeba było wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Pytania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów: fragmentu "Rekreacji Mikołajka" Sempego i Goscinnego, wiersza Haliny Szayerowej "Ostatnia lekcja" czy hasła z wikipedii dotyczącego Komisji Edukacji Narodowej. Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. umiejętnością posługiwania się kalendarzem czy wskazywaniem kierunków na mapie.

W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie, np. w jakim słowniku na pewno znajdzie zasady polskiej pisowni. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksty własne: wyjaśnić, co i dlaczego lubią najbardziej w szkole, oraz opisać życzliwie koleżankę lub kolegę ze szkoły.

"Wszystko przebiegało tak, jak powinno" - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko. Jak podkreślił, do komisji nie dotarły żadne sygnały o zakłóceniach.

By ukończyć podstawówkę, szóstoklasiści muszą tylko napisać test. Nie ma znaczenia, ile punktów zdobędą. Jeśli jednak ktoś do testu nie podszedł, będzie powtarzać ostatnią klasę szkoły podstawowej.

Choć wynik testu nie jest tak bardzo istotny, to nie oznacza, że szóstoklasiści się nie denerwowali. To pierwszy ważny egzamin w ich życiu, a poza tym niektórym uczniom zależy na jak najlepszym wyniku. Wiele gimnazjów nie przyjmie uczniów, którzy zdobędą zbyt małą liczbę punktów.

Szóstoklasista w teście kompetencyjnym może zdobyć łącznie 40 pkt. W ubiegłym roku uczniowie ostatnich klas podstawówek uzyskali średnio 23,5 pkt.


Arkusze testów publikuje na swojej stronie Centralna Komisja Egzaminacyjna:
- Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową
- Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo widzących
- Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących
- Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- Arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskim
- Arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku ukraińskim