Dzieci karmione piersią są bystrzejsze, ponieważ ich matki są bardziej inteligentne. To jedyna zależność między karmieniem dziecka piersią i jego inteligencją - twierdzą naukowcy.

Matki, które karmią piersią są, jak się okazuje, starsze, wykształcone, lepiej sytuowane finansowo i tworzą bardziej sprzyjające środowisko domowe. Mniej skłonne do karmienia piersią są kobiety młodsze, słabiej wykształcone i biedniejsze.

W badaniu przeprowadzonym przez Radę Badań Medycznych Uniwersytetu w Edynburgu na matkach i dzieciach ze Stanów Zjednoczonych ( 5475 dzieci i 3161 matek) badacze sprawdzali, czy dziecko było karmione piersią, a także przyglądali się takim czynnikom, jak: właśnie środowisko domowe, sytuacja materialna, inteligencja matki i jej wykształcenie. Okazało się, że inteligencja jest warunkowana innymi czynnikami niż karmienie piersią. Dzieci tak karmione są inteligentniejsze, bo ich mamy są mądrzejsze.

Jednak karmienie piersią ma wiele innych zalet, i to zarówno dla dziecka, jak i matki:
- ułatwia noworodkowi adaptację do nowych warunków,
- wzmacnia jego odporność i pomaga stworzyć więzi,
- matce daje pewną ochronę przed rakiem piersi i jajnika.

Jak podaje "The Guardian", piersią karmi 88 procent kobiet pracujących umysłowo i tylko 65 procent kobiet pracujących fizycznie.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie piersią "do drugiego roku życia i dłużej".