W raporcie ogłoszonym w dwusetną rocznicę zniesienia niewolnictwa w Wielkiej Brytanii organizacja "Ratujmy Dzieci" wymienia całą listę niebezpiecznych zajęć, do których zmuszani są nieletni chłopcy i dziewczynki. Eksploatacja seksualna, praca w kopalniach i na roli, służba w wojsku i w oddziałach partyzanckich to tylko niektóre z nich.

Oblicza się, że 132 miliony dzieci zmuszane są pracować w rolnictwie, w kontakcie z niebezpiecznymi pestycydami i maszynami, bez żadnej ochrony.

Z badań wynika, że w ciągu ostatnich 13 lat w różnych konfliktach zbrojnych zginęło ponad 2,5 miliona dzieci, 8 milionów zostało poważnie okaleczonych. W 13 krajach 300 tysięcy dzieci poniżej 15. roku życia jest wykorzystywanych jako żołnierze.

Według organizacji, jedną z form niewolnictwa dzieci są także wymuszone małżeństwa.