W związku z wypadającym w sobotę Narodowym Dniem Życia Roman Giertych chce, by uczniowie wzięli udział w lekcji na temat ochrony życia. Z prośbą o zorganizowanie takich zajęć zwrócił się wczoraj do dyrektorów szkół. Minister chciałby jednak, by nie skończyło się jedynie na pogadankach, ale przeprowadzone zostały dyskusje. Proponuje też, aby w swoich szkołach uczniowie otrzymali ulotki informacyjne dotyczące ochrony życia.
Przypomnijmy, że Liga Polskich Rodzin Romana Giertycha domaga się całkowitej ochrony życia od chwili poczęcia. Oznacza to brak legalnej możliwości usunięcia ciąży nawet jeśli byłaby ona wynikiem gwałtu lub zagrażała życiu kobiety. Giertych chciałby, żeby odpowiednie zapisy w tej sprawie znalazły się w konstytucji.