Program „Dzieciństwo pod ochroną” powstaje w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałaniu Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu będzie można skuteczniej przeciwdziałać przemocy domowej i w razie potrzeby udzielić najmłodszym pomocy. Poza tym uzyskamy pełen obraz dziecięcych potrzeb. Program zakłada dokładny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi instytucjami, z którymi styka się dziecko: od szpitala, gdzie się rodzi, po szkołę średnią.