Naukowcy przebadali prawie 9 tysięcy dzieci. Od momentu narodzin przez 10 lat gromadzili informacje o sposobie ich karmienia, wykształceniu i statusie społecznym rodziców.

Oczywiście okazało się, że dzieci małżeństw po rozwodzie lub w separacji były mniej spokojne niż ich rówieśnicy z pełnych rodzin. Co ważniejsze, badanie pokazało także, że dzieci wykarmione piersią uzyskiwały około dwa razy, a dzieci "butelkowo" ponad dziewięć razy gorszy wynik badania poziomu stresu, niż dzieci pozbawione trudnych doświadczeń rodzinnych!