Warunkiem jest, aby takie opłaty poniosła osoba niepełnosprawna lub mająca na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Każdy z wydatków musi też mieć związek z rehabilitacją lub ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Oznacza to, że nie każdy z odliczenia takich wydatków skorzysta.

Ulga rehabilitacyjna, w ramach której dokonuje się tego typu odliczeń, jest jedną z najczęściej wykorzystywanych przez podatników. Jest też jedną z najczęściej interpretowanych przez organy podatkowe.

W interpretacjach tych można znaleźć wiele wskazówek, który wydatek można odliczyć i w jakich przypadkach można to zrobić.

Koszt masażera leczniczego pomniejszy dochód, jeśli spełnia on funkcję sprzętu rehabilitacyjnego. Warto postarać się o zaświadczenie od lekarza specjalisty, który to potwierdzi (interpretacja nr IBPBII/1/415-278/09/TK).

Wydatek poniesiony na bilet lotniczy dla niepełnosprawnej osoby można zaliczyć do wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli przelot samolotem odbył się środkiem transportu publicznego. W analizowanej przez izbę sprawie był to lot do Izraela (interpretacja nr IBPBII/1/415-733/09/MCz).

Podatnicy pomniejszą także dochód o wydatki poniesione na nabycie leków i suplementów, jeśli lekarz specjalista je zaleci. Preparaty te muszą spełniać cechy leku na terytorium Polski lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej i być w nich dopuszczone do obrotu (interpretacja nr IBPBII/1/415-432/10/ŚS).

Fiskus w przyznawaniu prawa do odliczania od dochodu wydatków rehabilitacyjnych nie jest tak liberalny, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Na przykład organy podatkowe odmówiły podatnikom odliczenia wydatków na: zestaw do bramy garażowej (interpretacja nr IBPBII/1/415-343/10/ŚS), samochód z automatyczną skrzynią biegów (interpretacja nr IBPBII/1/415-921/09/MCZ), laptopa (interpretacja nr ILPB2/415-216/09-6/AJ) czy karnet na ogólnodostępny basen (interpretacja nr ITPB2/415-239/10/MM).

Przed uwzględnieniem wydatków rehabilitacyjnych w PIT za 2010 rok warto więc przestudiować stanowisko fiskusa, aby odliczone przez nas wydatki nie zostały przez niego zakwestionowane.