Małżonkowie wychowują dwójkę dzieci. Syn jest dzieckiem żony z poprzedniego małżeństwa i nie był adoptowany przez podatnika. Córka natomiast pochodzi z ich wspólnego związku. Żona podatnika nie pracuje i nie uzyskuje żadnych dochodów. Małżonkowie rozliczają się wspólnie.

– Czy we wspólnym zeznaniu podatkowym przysługuje mi ulga prorodzinna z tytułu wychowywania dziecka, którego nie jestem biologicznym ojcem – pyta pan Jacek z Piastowa.

Ulgę prorodzinną w PIT za 2010 rok mogą odliczać rodzice, rodziny zastępcze oraz opiekunowie prawni. Każda grupa podatników musi spełniać ustawowe wymogi do odliczenia. Rodzic musi wykonywać władzę rodzicielką, rodzic zastępczy musi wykonywać tę funkcję na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, natomiast opiekun prawny musi mieszkać z dzieckiem. W konsekwencji zasadą jest, że macocha lub ojczym, którzy nie przysposobili (nie adoptowali) dziecka drugiego małżonka, nie wykonują w stosunku do niego władzy rodzicielskiej, a zatem nie mają prawa skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania tego dziecka nawet wtedy, gdy faktycznie się nim zajmują. Jednak w opisanym przypadku skorzystanie z preferencji będzie możliwie właśnie dzięki zastosowaniu mechanizmu łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Wprawdzie ulga prorodzinna przysługuje tylko rodzicom lub osobom, które przysposobiły dziecko. Jednakże w sytuacji, kiedy rodzic dziecka (lub przysposabiający) nie uzyskuje dochodów, a małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia, rodzic będzie miał prawo do odliczenia ulgi na dziecko, ponieważ podatek jest określany na imię obojga małżonków. Oznacza to, że małżonkowie, składając wspólne zeznanie podatkowe za 2010 r., mogą w nim uwzględnić ulgę na dwoje dzieci.

Wypełniając zeznanie podatkowe, trzeba jednak pamiętać, że po stronie podatnika można wykazać ulgę jedynie na wspólne dziecko, gdyż w świetle przepisów prawo do ulgi z tytułu wychowywania dwójki dzieci ma wyłącznie żona nawet wtedy, gdy nie uzyskuje żadnych dochodów.

W efekcie w zeznaniu podatkowym składanym wspólnie przez oboje małżonków może zostać wykazana pełna kwota ulgi z tytułu wychowywania dzieci (zarówno tych ze wspólnego związku, jak i z poprzedniego związku żony), jeżeli oczywiście podatek obliczony na imię obojga małżonków daje podstawy do pełnego wykorzystania odliczenia.

Rezultat będzie jednak taki, że małżonkowie odliczą ulgę na dwoje dzieci od ich wspólnego podatku, co wynika z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Magdalena Majkowska

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 2, art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).